Rezerwat Bór na Czerwonem

Opis

Rezerwat Przyrody Bór na Czerwonem został powołany Uchwałą Rady Miasta Nowego Targu 13 października 1925 roku jako „rezerwat torfowiskowy, przeznaczony na cele naukowo-doświadczalne”. Tak wczesna data jego utworzenia czyni go jednym z najstarszych rezerwatów przyrody w Polsce. Pierwotnie obejmował jedynie około 5 ha powierzchni torfowiska, która na przestrzeni lat wielokrotnie się zmieniała. Ostatnia taka zmiana miała miejsce w 2003 roku, kiedy to z inicjatywy zarządzającego od 1948 roku rezerwatem nowotarskiego nadleśnictwa poszerzono go o obszary leśne otaczające kopułę torfowiska. W chwili obecnej jego powierzchnia wynosi 114,66 ha.

To wyjątkowe miejsce podlega ochronie nie tylko rezerwatowej. Znajduje się bowiem w obrębie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, został włączony w Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000 (PLC120003), a od 9 maja 2018 roku znalazł się na liście Ramsarskiej – obszarów mokradłowych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym. To szczególne wyróżnienie, ponieważ Konwencja Ramsarska jest najwcześniej podpisanym (1971) porozumieniem międzynarodowym w dziedzinie ochrony przyrody na świecie, ratyfikowanym w chwili obecnej przez 172 państwa. Prowadzona przez Konwencję lista jest swoistym odpowiednikiem Listy Światowego Dziedzictwa Kultury, tyle że obejmującym szczególnie cenne obszary mokradłowe. Znajduje się na niej zaledwie 19 obiektów z Polski, wśród nich Bór na Czerwonem jest jedynym położonym na terenie lasów państwowych.