Rezerwat Niebieska Dolina

Opis

Rezerwat Niebieska Dolina znajduje się w górnej części doliny Kacwińskiego Potoku, na wschodnich stokach Pieskowego Wierchu (980 m n.p.m.). Jest to rezerwat leśny o powierzchni 22,02 ha, utworzony w 1963 r. w celu ochrony naturalnej żyznej buczyny karpackiej. Niebieski szlak turystyczny prowadzi ponad rezerwatem, okrążając go od południa.